Over Samen Uit met Autisme

Samen Uit met Autisme is een initiatief van Uit met Autisme vertegenwoordigt door Romano Sandee (1988). De website Uit met Autisme geeft informatie over de aanwezigheid van prikkels en hoe prettig dit kan zijn voor mensen met autisme of voor mensen die door een andere oorzaak gevoelig zijn voor sensorische prikkels.

Samen uit

En hoewel het al heel fijn is dat Uit met Autisme helpt bij het voorbereiden van je vrije tijd, zou je misschien het ook wel eens fijn vinden om samen met iemand anders een activiteit te ondernemen. Voor mensen met autisme is het vaak moeilijker om contact te onderhouden op langere termijn, maar gerichte afspraken en activiteiten doen, wat word vastgelegd in een afspraak, lukt vaak bijzonder goed. Mensen met autisme hebben doorgaans minder behoefte aan sociaal contact dan mensen zonder autisme, maar de behoefte is er wel degelijk.

Doel Samen Uit met Autisme

Samen Uit met Autisme heeft als doel om mensen met autisme met elkaar in contact te brengen om vervolgens een gerichte, concrete activiteit met elkaar af te stemmen en te gaan doen. Na afloop va de activiteit is het aan de deelnemers van de activiteit zelf of ze vaker contact willen hebben, maar vanuit Samen Uit met Autisme ligt hier niet de (na)druk op.

Mensen mét en zonder autisme zijn welkom!

Zowel mensen met autisme of mensen zonder autisme zijn welkom om deel te nemen op deze website. Wel heeft het de voorkeur als je géén autisme hebt, dit te vermelden in de handtekening van je profiel, vooral om duidelijkheid te geven. Ook andere doelgroepen kunnen daardoor goed afstemmen om bijvoorbeeld naar een prikkelarme locatie te gaan voor een activiteit.

Wat Samen Uit met Autisme niet is

Samen Uit met Autisme is niet opgezet als datingsite of het vinden van (liefdes)relaties. Echter tussen mensen kan altijd een gevoel ontstaan, dus het word niet uitgesloten dat het kan gebeuren. Dit ligt in de verantwoording van de gebruikers zelf.

Ook is het niet bedoeld als platform om diensten en producten te verkopen/te promoten. Wil je hierin wel iets, neem dan contact op via Uit met Autisme.

Financiering activiteiten

De activiteiten die de deelnemers of leden zelf ontplooien, zijn ook voor eigen rekening. Uit met Autisme geeft hierin geen financiering. Ditzelfde geldt voor de reis- en verblijfskosten. Datakosten om deel te kunnen nemen aan het platform zijn tevens voor eigen rekening. Deelname aan het platform zelf is kosteloos.

Uitzonderingen hierop komen via het Uit met Autisme Testpanel, die een eigen stukje hebben op het berichtenbord. Per bericht word weergeven welke kosten er mogelijk vergoed worden.